Missie en visie

Wat is Qrios?

Qrios, een centrum voor volwassenenonderwijs, organiseert van september tot augustus opleidingen in dag-, avond- en weekendonderwijs. In twaalf verschillende studiegebieden biedt Qrios meer dan 150 boeiende en leerrijke cursussen aan. Indien nodig, begeleidt Qrios je zelfs op weg naar je diploma middelbaar onderwijs.

Het motto van Qrios is passionately curious

  • Curious’ is het Engels woord voor nieuwsgierig, benieuwd, weetgraag. Qrios wil je nieuwsgierigheid bevredigen, je verbeelding prikkelen, je leergierigheid stimuleren.
  • Passionately’ verwijst naar de passie en de gedrevenheid waarmee Qrios zijn onderwijsopdracht wil invullen en naar de passie en het verlangen van de cursist om zijn kennis uit te breiden en zijn competenties te verhogen.

Kortom, beleef de passie met Qrios!

  • Qrios verzekert een ruim aanbod.

Ons centrum heeft als doel een zo breed en relevant mogelijk opleidingsaanbod uit te bouwen in het kader van levenslang leren.

  • Qrios nodigt je uit tot levenslang leren.

Wij richten ons op (jong)volwassenen die via deze weg hun tewerkstellingskansen kunnen uitbreiden of zichzelf verder wensen te ontplooien.

  • Bij Qrios is iedereen welkom.

Hierbij vertaalt ons christelijk engagement zich in een openheid naar iedereen ongeacht afkomst, levensbeschouwing, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, ...

  • Qrios bouwt aan de samenleving.

Wij blikken vooruit en spelen binnen een sociale en stimulerende leeromgeving in op de individuele behoefte van de cursist en op de noden van de samenleving en arbeidsmarkt binnen onze regio.

  • Een Qrios-diploma opent perspectieven.

Ons innoverend onderwijs op verschillende niveaus leidt tot studiebewijzen, erkend door zowel private als publieke werkgevers.