Nederlands voor anderstaligen

Je wil vlot Nederlands leren lezen, praten en schrijven?

Qrios heeft een uitgebreid aanbod van modules om Nederlands te leren. Er zijn verschillende instapmomenten: september, oktober, november, januari, februari, maart, april, mei. In onze campussen in Genk en Tongeren organiseren we ook een beginnerscursus in de maanden juli en augustus.

Heb je nog nooit een Nederlandse les gevolgd, dan kan je je enkel aanmelden via het Agentschap Integratie en Inburgering. Heb je al een cursus Nederlands gevolgd, dan kan je rechtstreeks inschrijven op school.

Je kan steeds op een hoger niveau instappen mits het afleggen van een niveautest. Zowel Qrios als het Agentschap Integratie en Inburgering nemen zulke testen af.

Voor lessen Nederlands kan je terecht in onze campussen in Genk, Houthalen, Maasmechelen, Neerpelt, Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

You want to learn, read, speak and write Dutch fluently?

Qrios offers a wide range of courses to learn Dutch. There are several starting moments: September, October, November, January, February, March, April, May. In July and August we even organize classes in the Qrios campuses in Genk and Tongeren.

Persons who have never attended Dutch courses can only register through the Agentschap Integratie en Inburgering. Persons who already have a certificate of a Dutch course, can register directly at school.

You can always start in a higher level on the condition of passing a placement test, either in a Qrios campus or in the Integration Agency.

We teach Dutch in our campuses in Genk, Houthalen, Maasmechelen, Neerpelt, Overpelt, Sint-Truiden and Tongeren.

Nederlands voor anderstaligen

Latijns schrift

Met de opleiding Latijns schrift wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift. The module Latin script helps people to read and write the Latin alphabet....
Lees meer

Richtgraad 1

Voor wie nog weinig of geen Nederlands spreekt of verstaat, maar wel vertrouwd is met het Latijns schrift, is deze cursus het vertrekpunt om Nederlands te leren. Je leert luisteren, lezen, verstaanbaar spreken en correct schrijven met realistische ta...
Lees meer

Richtgraad 2

Je wilt je elementaire kennis Nederlands verder uitbreiden? Tijdens deze modules oefen je het Nederlands in dagdagelijkse situaties. Je vertrekt van een sterke basiskennis en leert veel woorden voor verschillende contexten. Je wordt aangemoedigd om o...
Lees meer

Richtgraad 3

Je kennis van het Nederlands wordt verder uitgebreid. In twee afzonderlijke modules van elk 120 lesuren komen zowel de mondelinge als schriftelijke vaardigheden aan bod. Als cursist bepaal je deels mee welke thema's aan bod komen.  Je leert je stand...
Lees meer

Richtgraad 4

Je Nederlands wordt verder verfijnd. Je streeft naar mondelinge en schriftelijke perfectie en neemt daarbij je leerproces zoveel mogelijk in eigen handen. Richtgraad 4, Effectiveness, bestaat uit 2 modules (1 schriftelijke en 1 mondelinge) van elk 12...
Lees meer

Extra oefenkansen Nederlands

...
Lees meer