Inhoud

  • Je leert de hedendaagse visie op opvoeden en begeleiden van kinderen kennen en je leert hoe je deze kan toepassen.
  • We staan stil bij de ontwikkeling van jonge kinderen (baby's, peuters en kleuters) en maken je wegwijs in de passende dagelijkse aanpak van deze kleine telgen.
  • Je leert over de aanpak van kinderen met extra zorgvragen. Hoe kan je de noden van deze kleintjes herkennen en beantwoorden? Wat kan je betekenen voor hun ouders?
  • Elk gezin en elke ouder is anders. Vanuit respect voor deze verscheidenheid leer je omgaan met de (socio-culturele) achtergrond van elk kind.
  • Ouders vertrouwen hun grootste schat aan jou toe. Je bent een bevoorrechte helper in hun opvoedingsproces. We reiken je tips aan om waardevolle contacten te onderhouden met de ouders en om hen te ondersteunen in hun opvoedingstaak.
  • Goed kunnen observeren en rapporteren is nodig om ouders en collega's correct in te lichten. We bestuderen deze basisprincipes en oefenen grondig.
  • Werken in een kinderopvang betekent ook deelnemen aan of organiseren van vergaderingen. Je leert kort en krachtig vergaderen.
  • De dagelijkse verzorging en EHBO zijn belangrijke vaardigheden en krijgen dan ook de nodige aandacht en inoefening.
  • Al de modules zijn opgebouwd met het oog op het aanbieden van kwaliteitsvolle opvang.
  • Aan deze opleiding zijn er stages verbonden. Een groot deel van de opgelegde uren kan je in de eigen opvang presteren. Het aantal stage-uren varieert per semester.

Praktisch

september, februari
80 per semester (totaal van 6 semesters)

Instapvoorwaarden: Werken als onthaalouder.

Voor meer info kan je terecht bij sylvia.haex@ qrios.be.

 

Lessenrooster / inschrijven

Onthaalouder     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasselt Toon lesmomenten 18:30 - 21:40 06 feb 2019 22 jun 2019inschrijven
5662-36