Inhoud

We delen de theorieën en methodieken op in 4 thema’s. 

We toetsen de theorie af aan je eigen praktijk. Intervisie en supervisie lopen als een rode draad doorheen de opleiding. 

Thema 1: plaats, taak en profiel van de mentor en de starter of stagiaire. 

Thema 2: coachingsvaardigheden en methodieken voor de mentor 

Thema 3: aanvangsbegeleiding op maat van jouw organisatie/dienst. 

Thema 4: terugkoppeling binnen supervisie: samen zoeken naar nieuw opgebouwde inzichten / reflecties.

Voor deze bijscholing kom je van september tot mei één keer een volledige dag per maand naar campus VSPW. Naast de lesdagen op school geven we ruimte aan het eigen ontwikkelingstempo via werkplekleren en bijkomende opdrachten. Daarnaast moet je nog tijd maken voor een individueel supervisiegesprek.

Praktisch

zie lessenrooster
80
  • € 144. De werkgever krijgt een lastenvermindering voor werknemers die deze opleiding gevolgd hebben.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.
  • Je werkt in de sector van zorg en welzijn.
  • Je hebt een vooropleiding in de sector van zorg en welzijn.

Lessenrooster / inschrijven

1842-96