Inhoud

  • Je leert de nieuwste wetenschappelijke inzichten inzake reanimatie en defibrillatie kennen.
  • Je actualiseert en verfijnt je technische vaardigheden.
  • Je verneemt actuele inzichten m.b.t. brand- en vrieswonden.
  • Je leert gepast te reageren bij elektrocutie.
  • Je leert adequaat om te gaan met oogletsels.

Organisaties die een opfriscursus met aangepaste thema’s wensen, kunnen met ons contact opnemen. Voor groepen vanaf 15 deelnemers kunnen wij een aanbod op maat organiseren.

 

Praktisch

zie lessenrooster
één halve dag (4 u.)
  • 30 euro, er kan betaald worden met opleidingscheques Een groepsinschrijving van één organisatie of de aanvraag van een factuur kan je bij ‘inschrijven’ vermelden in het vak ‘opmerkingen’.
  • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.

Je moet geslaagd zijn voor de basiscursus EHBO en de afgelopen jaren jaarlijks de opfriscursus hebben gevolgd.

 

Lessenrooster / inschrijven

1864-21