Pools Breakthrough 1.1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Pools, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Intaliaanse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Pools. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • te eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Pools Breakthrough 1.1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Pools Breakthrough 1.1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Pools Breakthrough 1.1 bij Qrios aangeboden wordt.

1236-72

Pools Waystage 1.2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. U begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Breakthrough 1.1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Pools Waystage 1.2     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
1237-73

Pools Waystage 1.3

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Pools! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Pools? Dat leer je in niveau 3!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

Je werkt rond de volgende onderwerpen:

 • officiële instanties
 • vrije tijd
 • onthaal
 • klimaat
 • wonen
 • jezelf in de wereld
 • communicatie op het werk
 • Poolse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Waystage 1.2 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Pools Waystage 1.3 wordt momenteel niet ingericht. Indien Pools Waystage 1.3 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Pools Waystage 1.3 bij Qrios aangeboden wordt.

1238-74

Pools Threshold 2.1

Vanaf nu wordt de goede basiskennis die je verwierf in Richtgraad 1 systematisch omgezet in  praktische kennis zodat er alsmaar meer gestreefd kan worden naar een grotere zelfstandigheid wat betreft het gebruik van  de Poolse taal.

Je leert communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties waarbij je hoofdzaken van alledaagse onderwerpen kan begrijpen, dit o.m. in werk-, school,- en ontspanningssituaties. Steeds meer wordt er gestreefd om spontaan te spreken in het Pools. Uiteraard is er ook ruimte voor de Pools leefwereld met haar typische gewoontes en cultuur. Op reis in Polen trek je je in de meest voorkomende situaties al goed uit de slag. Je wordt begeleid bij het schrijven van een eenvoudige en samenhangende tekst met betrekking tot onderwerpen die tot jouw persoonlijke interessesfeer behoren. Je kan praten over gebeurtenissen, je ervaringen en gevoelens en ook bondig verklaringen geven en opvattingen. Je haalt de relevante informatie uit Poolse teksten die je hoort of leest.  

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Je werkt rond volgende onderwerpen

 • officiële instanties
 • Poolse leefwereld
 • vrije tijd
 • onthaal
 • klimaat
 • communicatie op het werk

Je leert

 • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen;
 • hoofdzaken begrijpen van teksten en nieuwsfeiten;
 • een standpunt verwoorden.

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Waystage 1.3 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

Pools Threshold 2.1     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 04 sep 2018 04 jun 2019inschrijven
1239-75