Italiaans Breakthrough 1.1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Italiaans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Italiaanse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Italiaans. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • te eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Breakthrough 1.1     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 06 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
Campus TIKB Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 04 sep 2018 04 jun 2019inschrijven
1216-52

Italiaans Waystage 1.2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. Je begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Breakthrough 1.1 of niveautest

 

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Waystage 1.2     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2018 03 jun 2019inschrijven
Campus KCST Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 04 sep 2018 04 jun 2019inschrijven
Campus TIKB Houthalendonderdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 06 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
Campus WICO Sint-Maria Neerpeltdonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 06 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
1217-53

Italiaans Threshold 2.1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis. Je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Italiaans! De grammatica van de afgelopen twee jaren wordt interactief herhaald. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaner uitdrukken in het Italiaans? Dat leer je in Threshold 2.1!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Italiaanse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september
120

Waystage 1.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Threshold 2.1     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 05 sep 2018 05 jun 2019inschrijven
Campus TIKB Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 04 sep 2018 04 jun 2019inschrijven
Campus WICO Salvator Hamont-Achelmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2018 03 jun 2019inschrijven
1218-54

Italiaans Threshold 2.2

Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem ga je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint je luister- en leesvaardigheid en je verwerft strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties (familie, reizen, hobby’s, werk) al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In het vierde niveau worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Italiaans? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn 
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid 
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

september
120

Threshold 2.1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Threshold 2.2     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidenmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 03 sep 2018 03 jun 2019inschrijven
1219-55

Italiaans Threshold 2.3

In de vijfde module word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Italiaanse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een een artikel, een reportage of een Italiaanse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • uitbreiding grammatica
 • uitbreiding woordenschat
 • conversaties over je leef- en werksituatie
 • eigen wensen en gedachten te verwoorden
 • de mening van je gesprekspartner vragen
 • ...

Praktisch

september
120

Threshold 2.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Threshold 2.3     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus WICO Salvator Hamont-Achel Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 05 sep 2018 05 jun 2019inschrijven
1220-56

Italiaans Threshold 2.4

In de zesde module Italiaans beschik je over voldoende woordenschat om te communiceren over onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven zoals: familie, hobby's, interesses, werk, reizen en actualiteit. In deze module schenken we ook ruim aandacht aan Italiaanse cultuur. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen:

 • actualiteit
 • Italiaanse steden en regio's
 • logeermogelijkheden, gerechten, recepten, vakantiegewoonten ... vergelijken en evalueren
 • een uitnodiging beleefd afwijzen en uitleggen waarom je weigert
 • documenten i.v.m. de huur van een wagen begrijpen
 • eenvoudige klachten verwoorden in een garage
 • deelnemen aan een discussieforum
 • ...

Praktisch

september
120

Threshold 2.3 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Italiaans Threshold 2.4 wordt momenteel niet ingericht. Indien Italiaans Threshold 2.4 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Italiaans Threshold 2.4 bij Qrios aangeboden wordt.

1221-57

Italiaans Vantage 3.1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

 • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
 • Je kan een presentatie geven.
 • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
 • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

september
120

Threshold 2.4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Italiaans Vantage 3.1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Italiaans Vantage 3.1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Italiaans Vantage 3.1 bij Qrios aangeboden wordt.

1222-58