Inhoud

In deze kortdurende opleiding leer je inzichten, vaardigheden en nuttige tips om een goed verslag van uitgevoerde activiteiten en reflecties te schrijven.

Je leert:

 • hoe je start met het schrijven van een verslag
 • je gedachten beter formuleren
 • een argumentatie opbouwen
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • je eigen schrijfwerk nalezen en verbeteren
 • een goede bladschikking gebruiken
 • goede zinnen schrijven
 • de belangrijkste spellingsregels en werkwoordregels toepassen
 • hoofdletters en leestekens correct gebruiken
 • schrijven met de computer
 • gebruik maken van een spellinggids en spellingscorrectie op computer
 • ...

 

 

Praktisch

november 2017
20 lesuren

Minimum 16 jaar zijn.

Lessenrooster / inschrijven

Leren verslagen schrijven   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasseltwoensdag 08:55 - 12:35 15 nov 2017 20 dec 2017inschrijven
1840-94