Inhoud

 In deze training leer je

 • hoe je start met het schrijven van een verslag
 • je gedachten beter formuleren
 • een argumentatie opbouwen
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • je eigen schrijfwerk nalezen en verbeteren
 • een goede bladschikking gebruiken
 • goede zinnen schrijven
 • de belangrijkste spellingsregels en werkwoordregels toepassen
 • hoofdletters en leestekens correct gebruiken
 • schrijven met de computer
 • gebruik maken van een spellinggids en spellingscorrectie op computer
 • ...

 

 

Praktisch

zie lessenrooster
20 lesuren

Minimum 16 jaar zijn.

Lessenrooster / inschrijven

Leren verslagen schrijven     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasseltmaandag Toon lesmomenten 08:55 - 12:35 18 mrt 2019 13 mei 2019inschrijven
1840-94