Inhoud

 In deze training leer je

  • informatiebronnen ontdekken
  • informatie selecteren en bewerken in functie van de opdracht
  • hoofd- en bijzaken onderscheiden
  • goede zinnen schrijven
  • de belangrijkste spellingsregels en werkwoordregels toepassen
  • hoofdletters en leestekens correct gebruiken

Praktisch

zie lessenrooster
2 halve dagen + 1 blok afstandsonderwijs

Minimum 16 jaar zijn.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Leren opdrachten uitvoeren wordt momenteel niet ingericht. Indien Leren opdrachten uitvoeren weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Leren opdrachten uitvoeren bij Qrios aangeboden wordt.

1905-62