Inhoud

  • Om te beginnen leer je over belangrijke economische principes, gegrepen uit de actualiteit. Na de opleiding ‘boekhoudkundig bediende’ zal er een belletje gaan rinkelen, wanneer je in het nieuws hoort spreken over break-even analyse, inflatie, rentevoeten, economische crisis, enzomeer
  • Je maakt natuurlijk kennis met de basis van het burgerlijk- en handelsrecht. Qrios legt je de draagwijdte van afgesloten contracten uit in beide contexten. Je leert over de verschillende ondernemingsvormen. Verder begrijp je het verschil tussen de juridische statuten van loontrekkende versus zelfstandige
  • Je legt je toe op het gesproken en geschreven Nederlands, Engels en Frans op kantoor. Je leert ondermeer hoe gepast te begroeten, jezelf en je bedrijf voor te stellen, een klant verwelkomen, een reservatie maken of een afspraak annuleren, enzovoorts. Je raakt op deze manier ook vertrouwd met commerciële en zakelijke woordenschat in vreemde talen
  • Je leert bedrijfsgegevens efficiënt beheren in MS Office Excel, Access, Word, Powerpoint, Publisher en Outlook. Daarbij ligt de nadruk op de relatie tussen de programma’s onderling
  • Je wordt tevens getraind in het gevorderd werken met tekstverwerking. Opmaakprofielen en –stijlen toepassen, veldcodes hanteren, illustraties naar je hand zetten, documenten samenvoegen en een mailing maken, SmartArt gebruiken, elektronische invuldocumenten opstellen, allerhande grafieken creëren, … Het is ‘peanuts’ nadat je bij Qrios je certificaat behaald hebt!
  • Je maakt kennis met de basisregels van het dubbel boekhouden. Je leert in dit rekeningstelsel facturen en creditnota’s zowel manueel, als met behulp van software boeken. Ook leer je de BTW-aangifte correct invullen en foutieve BTW-boekingen corrigeren
  • In een gevorderd stadium van de opleiding leer je vooral eindejaarsverrichtingen op een correcte manier boeken. Maar ook een eenvoudige kostprijsberekening, een saldibalans opstellen, personeelslonen boeken, RSZ-verrichtingen,… komen aan bod

Praktisch

Het modeltraject start in september. Instappen is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. In campus de helix worden de lessen gedeeltelijk in afstandsonderwijs gegeven.
920 lesuren, inclusief werkplekleren. Via het modeltraject kan je je certificaat in 2 jaar behalen.

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Boekhoudkundige bediende     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelen Toon lesmomenten 13:20 - 16:20 03 sep 2018 21 jun 2019inschrijven
Campus KCST Nieuwerkerken maandag Toon lesmomenten 09:00 - 12:05 03 sep 2018 03 jun 2019inschrijven
Campus KCST Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 05 sep 2018 07 jun 2019inschrijven
5625-96